สินค้าและบริการ

เหล็กเส้นก่อสร้าง / เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต (Construction Steel Round )

เหล็กรูปพรรณรีดร้อน (Hot Rolled Steel)

เหล็กรูปพรรณรีดเย็น (Cold Rolled Steel)