เกี่ยวกับเรา

พ.ศ. 2523

เริ่มต้นประกอบกิจการค้าเหล็กและวัสดุก่อสร้าง โดยเริ่มเป็นที่รู้จักในนามของ “หจก.ทรัพย์เจริญวัสดุก่อสร้าง”

พ.ศ. 2533

ขยายกิจการโดยเปิดโรงงานแห่งแรกเพื่อผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนประเภทเหล็กฉากภายใต้ชื่อ “บริษัท เหล็กทรัพย์สยาม จำกัด”

พ.ศ. 2535

บริษัท เหล็กทรัพย์สยาม จำกัด ได้ขยายสายการผลิตเหล็กเส้นก่อสร้าง และมีการนำอักษรย่อ “บลทส” มาวางบนสินค้า เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท จากนั้นต่อมาได้มีการเปลี่ยนตัวย่อเป็น “ZUBB”

พ.ศ. 2538

ขยายการผลิตโดยเปิดโรงงานผลิตเหล็กรูปพรรณประเภทเหล็กฉากขนาดใหญ่ เหล็กรางน้ำ และเหล็กไอบีม ภายใต้ชื่อ “บริษัท
เหล็กทรัพย์สมุทร จำกัด”

พ.ศ. 2543

ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อทำการตลาดต่างจังหวัด โดยเปิด “บริษัท เหล็กทรัพย์พาณิชย์ จำกัด”

พ.ศ. 2549

ต่อมาทางบริษัทได้มีการเปิดสายการผลิตใหม่โดยเปิดโรงงานสำหรับผลิตเหล็กรูปพรรณรีดเย็นประเภทตัวซี ท่อดำ เหล็กท่อเหลี่ยม เหล็กท่อแบน เหล็กแผ่น และเหล็กม้วนดำ ภายใต้ชื่อ “บริษัท โอเชี่ยนไพพ์ จำกัด”

พ.ศ. 2550

เริ่มก่อสร้างที่ทำการแห่งใหม่ของ “บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จำกัด” เพื่อเป็นศูนย์กลางโกดังสินค้าของบริษัทในเครือทั้งหมด และริเริ่มนโยบาย One Stop Service เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถจัดหาซื้อเหล็กทุกประเภทได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ในปีเดียวกัน ได้ทำการเพิ่มสายการผลิตใหม่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นสำหรับการผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนประเภทเหล็กฉาก เหล็กแบน และเหล็กก่อสร้าง

พ.ศ. 2552

ทางบริษัทได้ทำการเปิดสายการผลิตใหม่ โดยเข้าซื้อกิจการโรงหลอม เพื่อผลิตเหล็กแท่งบิลเล็ท โรงรีดร้อนเหล็กลวด (Wire rod) เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย ภายใต้ชื่อ “บริษัท เอ็ม เมททอล(ประเทศไทย)จำกัด” โดยมีเครื่องหมายการค้าคือ “MMT”

พ.ศ. 2558

บริษัทฯ ลงทุนด้วยเม็ดเงิน 3,000 ล้านบาท ขยายกำลังการผลิตเหล็กรูปพรรณรีดร้อนขนาดเล็ก-กลาง เพิ่มอีก 500,000 ตันต่อปี ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ที่โรงงานที่ลพบุรี เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้ใช้ในกลุ่มเหล็กรูปพรรณรีดร้อนทั้งในและต่างประเทศ

พ.ศ. 2560

บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด และบริษัท เอ็ม เมทอล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ควบรวมกิจการเพื่อเป็นผู้นำในด้านการผลิต และจัดจำหน่ายเหล็กทุกชนิดแบบครบวงจรด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดในอาเซียน