ประวัติของเรา

A title

Image Box text

บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด

ลงทุนด้วยเม็ดเงิน 3,000 ล้านบาท ขยายกำลังการผลิตเหล็กรูปพรรณรีดร้อนขนาดเล็ก-กลาง เพิ่มอีก 500,000 ตันต่อปี ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

สินค้าของเรา

ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าเหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณ รีดร้อน มีกำลังการผลิตรวมกว่า 1,050,000 ตัน/ต่อปี มีคลังสินค้าขนาดพื้นที่ใช้สอยกว่า 40,000 ตรม. เพื่อเป็นจุดกระจายสินค้าแบบครบวงจร มีการจัดจำหน่ายสินค้าทั้งปลีกและส่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกประเภท

ติดต่อเรา

A title

Image Box text