แจ้งการชำระเงิน

แจ้งการชำระเงินสำหรับการโอนผ่านบัญชีเท่านั้น!! ชื่อบัญชี บจก.เหล็กทรัพย์