เหล็กรางน้ำ

ชื่อเรียกอื่นๆ รางหล่อ,รางหนา,รางซี

ลักษณะ เหล็กผิวเรียบมีลักษณะ หน้าตัดเป็นรูปตัวยู (U) โดยมีขนาดขาทั้งสองข้างยาวเท่ากัน หน้าตัดมีความเรียบ ความหนาและขนาดจะต้องเท่ากันตลอดทั้งเส้น  

การใช้งาน ทำโครงสร้างโครงหลังคา หรืองานโครงสร้างขนาดใหญ่ เพราะสามารถรับน้ำหนักได้ดี เช่น สะพาน, เสาตอม่อ, โครงสร้างรถยนต์