ชื่อเรียกอื่นๆ : ตัวไอ, เสาบีม, เหล็กปีกไอ

ลักษณะ : มีหน้าตัดเป็นรูปตัวไอ (I)

การใช้งาน : เป็นเหล็กโครงสร้างประเภทที่รับแรงอัดในการก่อสร้าง นิยมใช้ทำเสา คาน และรางเครน ที่ต้องการรับน้ำหนักมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *