ชื่อเรียกอื่นๆ : เหล็กกลม, เหล็กกลมตัน, เส้น, หุน

ลักษณะ : มีลักษณะเป็นเส้นกลม ผิวเรียบ มีทั้งแบบตรง(RBM)
และแบบพับ(RBF)  มีชั้นคุณภาพเดียวคือ SR24

การใช้งาน : เหล็กเส้นกลมใช้งานก่อสร้างที่รับแรงไม่มาก นิยมใช้ทำปอกเสา ปอกคาน หรืองานกลึงหัวน๊อตต่างๆ ไม่นิยมสำหรับงานยึดเกาะเช่นปูน เพราะเหล็กมีผิวเรียบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *