ชื่อเรียกอื่นๆ : รางหล่อ,รางหนา,รางซี

ลักษณะ : เหล็กผิวเรียบมีลักษณะ หน้าตัดเป็นรูปตัวยู (U)

การใช้งาน : ทำโครงสร้างโครงหลังคา หรืองานโครงสร้างขนาดใหญ่ เพราะสามารถรับน้ำหนักได้ดี เช่น สะพาน, เสาตอม่อ, โครงสร้างรถยนต์  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *