ชื่อเรียกอื่นๆ : แปหลังคา, แปซี, โครงตัวซี (GI)

ลักษณะ : มีลักษณะหน้าตัดเป็นรูปตัวซี ผลิตจากเหล็กม้วน GI

การใช้งาน : เหมาะสำหรับงานโครงสร้างทั่วไปที่รับน้ำหนักไม่มากนัก สามารถอยู่ทนนานได้กว่าเหล็กไม่เคลือบสังกะสี มักใช้ในงานโครงสร้างกันสนิม ที่ต้องเจอกับความชื้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *