เหล็กไอบีม (I-Beam)

เหล็กไอบีม (I-Beam)

เหล็กไอบีม(I-Beam) สำหรับโครงสร้างเสา คาน และรางเครน มีหน้าตัดเป็นรูปตัวไอ (I) เป็นเหล็กโครงสร้างประเภทที่รับแรงอัดในการก่อสร้าง นิยมใช้ทำเสา คาน และรางเครน ที่ต้องการรับน้ำหนักมาก

admin
ไม่มีความเห็น
Posted in:
HRS, products

Copyright © 2019 All rights reserved