เหล็กแผ่น (Plates)

เหล็กแผ่น (Plates) เหล็กแผ่น (Plates)

เหล็กแผ่น ( Plates )

เหล็กแผ่น (สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป การปูพื้น การเชื่อมต่อโครงสร้างยานยนต์ งานต่อเรือ สะพานเหล็ก) มีลักษณะเป็น แผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผิวเรียบ นิยมใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป การปูพื้น การเชื่อมต่อโครงสร้างยานยนต์ งานต่อเรือ สะพานเหล็ก ฯลฯ มีหลายขนาดและความหนา

เหล็กแผ่น (Plates)
admin
ไม่มีความเห็น
Posted in:
CRS, products

Copyright © 2019 All rights reserved