เหล็กรางน้ำ (Channel)

เหล็กรางน้ำ (Channel)

เหล็กรางน้ำ (สำหรับงานบันได งานแปต่างๆ งานโครงสร้างบ้าน หลังคาโรงงาน) มีหน้าตัดเป็นรูปตัวยู (U) นิยมใช้งานบันได งานแปต่างๆ งานโครงสร้างบ้าน หลังคาโรงงาน

admin
ไม่มีความเห็น
Posted in:
HRS, products

Copyright © 2019 All rights reserved