เหล็กตัวซี (Light Lip Channel)

เหล็กตัวซี (Light Lip Channel)

เหล็กตัวซี (สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป การทำโครงหลังคา แปต่างๆ) มีหน้าตัดเป็นรูปตัวซี เป็นเหล็กรูปพรรณ ขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป การทำโครงหลังคา แปต่างๆ)

เหล็กตัวซี
admin
ไม่มีความเห็น
Posted in:
CRS, products

Copyright © 2019 All rights reserved