เหล็กรูปพรรณรีดร้อน (Hot Rolled Steel)

เหล็กรูปพรรณรีดเย็น (Cold Rolled Steel)