เปิดไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กหลอดและท่อทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม ที่มีแหล่งกำเนิดจากเกาหลี จีน ไต้หวัน และเวียดนาม | 18 Sep. 58

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ประกาศเปิดไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กหลอดและท่อทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม ทั้งรีดร้อนและรีดเย็นที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม และไม่เป็นวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกไม่เกิน 508 มม. ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากร 14 พิกัด ได้แก่ 7305.31.10.000  7306.11.10.000 7306.11.90.000 7306.21.00.000 7306.40.10.010  7306.40.10.020   7306.40.20.010 7306.40.20.020 7306.40.30.010 7306.40.30.020 7306.40.90.010 7306.40.90.020 7306.61.00.021 และ 7306.61.00.022 ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน และสาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามคำขอของบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โตโยมิลเลนเนียม จำกัด เนื่องจากการทุ่มตลาดทำให้อุตสาหกรรมภายในประเทศได้รับความเสียหาย รายละเอียดอัตราการทุ่มตลาดดังต่อไปนี้

– สินค้าที่ถูกนำเข้าจากสาธารณรัฐเกาหลี ทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 76 ของราคา CIF

– สินค้าที่ถูกนำเข้าจากรัฐประชาชนจีน ทุ่มตลาดในอัตรร้อละ 131 ของราคา CIF

– สินค้าที่ถูกนำเข้าจากไต้หวัน ทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 20 ของราคา CIF

– สินค้าที่ถูกนำเข้าจากสาธาณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 472 ของราคา CIF

 

แหล่งที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์