ผู้ผลิตเหล็กก่อสร้างครบวงจร ปลีก-ส่ง-ออนไลน์

cropped-ZUBB-LOGO-2020-JPG-resize.jpg

ZUBB STEEL | We are steel expert

ฐานราก หรือ Footing คืออะไร? สำคัญแค่ไหน? คลิกอ่านเลย!

       หากรากฐานของชีวิตคือความมั่นคง ฐานรากของบ้านก็เช่นเดียวกัน การสร้างบ้านจึงจำเป็นจะต้องมีฐานรากที่แข็งแรง เพื่อให้สามารถรองรับน้ำหนักโครงสร้าง และ รับแรงต่าง ๆ ที่เกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศ ดังนั้นงานฐานราก หรือ Footing จึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการ ก่อสร้าง  ฐานราก  สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ

1. ฐานรากแผ่ (Spread Footing or Shallow Foundation) เป็นฐานรากที่รองรับน้ำหนักจาก โครงสร้างเพื่อทำการส่ง ถ่ายลงสู่ชั้นดินที่รองรับโดยตรง ซึ่งในการเลือกใช้ฐานรากประเภทนี้ จะต้องคำนึงถึงคุณสมบัติทางด้านกลศาสตร์ของชั้นดิน ในบริเวณนั้น ว่ามีความสามารถในการรองรับน้ำหนัก บรรทุกต่อหน่วยพื้นที่เท่าไร

2. ฐานรากเสาเข็ม (Piling Footing or Pile Foundation) เป็นฐานรากที่รองรับน้ำหนักจากโครงสร้าง เพื่อทำการส่งถ่าย ลงสู่เสาเข็มก่อนที่เสาเข็มจะส่งถ่ายลงสู่ชั้นดินต่อไป ฐานรากประเภทนี้จะถูกเลือกใช้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถที่จะใช้ฐานรากแผ่ รองรับน้ำหนักทั้งหมดได้ หรือชั้นดินในบริเวณนั้นเป็นชั้นดินอ่อนซึ่ง ชั้นดินแข็งอยู่ลึกลงไปเกินกว่าที่จะก่อสร้างเป็นฐานรากแผ่ได้ อย่างไรก็ดี การเลือกใช้ฐานรากประเภทนี้ ควรจะต้องทำการเจาะสำรวจสภาพของชั้นดินในบริเวณนั้นเพื่อให้ทราบ ถึงคุณสมบัติของชั้นดินแต่ละชั้น เพื่อที่จะเลือกใช้ประเภทของฐานรากเสาเข็มที่เหมาะสม

       งานฐานรากที่มีความมั่นคงแข็งแรงนั้น ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก นอกจากวิศวกรจะต้องพิจารณาความ เหมาะสมของพื้นที่ตามหลักวิศวกรรมแล้ว การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน มอก. ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้างฐานรากด้วยเช่นกัน

       การเลือกเหล็กมาฐานราก ควรเลือกซื้อเหล็กจากห้างร้านที่ขายเหล็กได้มาตฐาน และมีเหล็กคุณภาพ เป็นเหล็กราคาถูก ซึ่งในยุคปัจจุบัน ร้านขายเหล็กออนไลน์ ก็มีให้บริการแบบไม่ต้องมาเดินดูที่ร้านกันแล้ว หากสนใจเหล็กดีมีคุณภาพไปทำโครงหลังคา บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด ยินดีให้บริการ สนใจติดต่อที่เบอร์โทร 02-431-0043, 02-420-6999 หรือทางไลน์ ID : @zubbsteel

แหล่งที่มา :  http://www.civilclub.net

admin
ไม่มีความเห็น
Posted in:
knowledge