คลังสินค้าขนาดใหญ่มีเนื้อที่ใช้สอยกว่า 40,000 ตรม.

- เพื่อประโยชน์ในการจัดการผลิตภัณฑ์
- เพื่อการขนส่งที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
- ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
- สะดวกต่อกระจายสินค้าไปสู่ภูมิภาคและ ต่างประเทศ

บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด ลงทุนด้วยเม็ดเงิน 3,000 ล้านบาท

ขยายกำลังการผลิตเหล็กรูปพรรณรีดร้อนขนาดเล็ก-กลาง
เพิ่มอีก 500,000 ตันต่อปี ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
เราผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “ZUBB” และ “OCP”
โดยมีสินค้ามากถึง 25 ชนิด
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Before coming to steel

Knowledge & Knowhow

Before coming to steel

Than we can get 1 steel to use Not used to play. Must go through the management process Cooking process And proper and accurate production processes In order for us to have good steel and quality to meet the needs of the users really

Now let’s look at the source of the iron. There are 2 sources: From iron ore mines And from recycling of unused steel Iron from mining Is the iron that we have to dig up the mountain to be exploded High purity But with high prices as well Suitable for use in advanced industries such as two cars from recycled steel that is not used This one loves to save the world a lot more. Reuse old items By passing the process of improving the quality of the steel to meet the requirements Many people may wonder how to recycle steel into pure iron like mine. Answer that. But the management fee will be much higher Until perhaps not worth doing These types of steel are more suitable for general use because of the quality and reasonable price.

When we already know where the iron comes from and being cooked into various grades as needed Most will be stored in the form of billet or billets to wait to be processed. Through rolling to reduce the size to get the shape as needed.