เหล็กเส้นกลม

เหล็กเส้นกลม

ชื่อเรียกอื่นๆ เหล็กกลม, เหล็กกลมตัน, เส้น, หุน

ลักษณะ มีลักษณะเป็นเส้นกลม ผิวเรียบ มีทั้งแบบตรง(RBM)
และแบบพับ(RBF)  มีชั้นคุณภาพเดียวคือ SR24

การใช้งาน เหล็กเส้นกลมใช้งานก่อสร้างที่รับแรงไม่มาก นิยมใช้ทำปอกเสา ปอกคาน หรืองานกลึงหัวน๊อตต่างๆ ไม่นิยมสำหรับงานยึดเกาะเช่นปูน เพราะเหล็กมีผิวเรียบ