เหล็กปลอกเสา

ชื่อเรียกอื่นๆ : ปลอกคาน

ลักษณะ :มีลักษณะเป็นเส้นกลมผิวเรียบ สำหรับงานก่อสร้างเสริมคอนกรีต สามารถทำเป็นรูปทรงตามที่ลูกค้าต้องการได้ เช่น สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม

การใช้งาน :ใช้เสริมอยู่ภายในเสาหรือคานในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก