เหล็กข้ออ้อย

ชื่อเรียกอื่นๆ เหล็กอ้อย, เหล็กบั้ง, เหล็กข้อ, เหล็กปล้องอ้อย

ลักษณะ มีลักษณะเป็นเส้นกลมที่มีบั้ง มีแบบตรง(DBM) และแบบพับ(DBF) มีชั้นคุณภาพ SD30, SD40, SD50

การใช้งาน เหล็กข้ออ้อยใช้ในงานก่อสร้างที่ต้องรับน้ำหนักมาก งานเสริมคอนกรีต ใช้ในงานโครงสร้างหลักประเภท เสา, คาน, บันได, ผนังรับน้ำหนัก, ถนนคอนกรีต, สะพาน, เขื่อน ฯลฯ