วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้ผลิตเหล็กของคนไทย เพื่อคนไทย ที่ได้มาตราฐาน

ดูแลพนักงานเหมือนครอบครัว สร้างบริษัทด้วยธรรมาภิบาล

ข้อมูลบริษัท

                   บริษัทในเครือเหล็กทรัพย์ จำกัด เป็นผู้ผลิตเหล็กครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ  โดยปัจจุบันมีกำลังการผลิตรวมกันมากกว่า  1,200,000 ตันต่อปี มีสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “ZUBB” และ “OCP”  มากถึง 25 ชนิด  ทั้งเหล็กรูปพรรณรีดร้อน เหล็กเส้นก่อสร้าง และเหล็กรูปพรรณรีดเย็น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกประเภท บริษัทฯมีทีมจัดจำหน่ายทั้งขายปลีก สำหรับลูกค้าในพื้นที่ และขายส่งสำหรับกระจายสินค้าไปทั้งในและต่างประเทศ ทางบริษัทฯได้จัดสร้างคลังสินค้าขนาดใหญ่มีเนื้อที่ใช้สอยกว่า 40,000 ตรม. ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 30 ไร่ บนถนนพุทธสาคร อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อประโยชน์ในการจัดการผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทเพื่อการขนส่งที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขต กรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงการกระจายสินค้าไปสู่ภูมิภาคและ ต่างประเทศ

  • null

    บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด

    ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต จัดจำหน่ายและกระจายสินค้าเหล็กเส้นก่อสร้างและเหล็กรูปพรรณ รีดร้อน มีกำลังการผลิตรวมกว่า 1,050,000 ตันต่อปีมีคลังสินค้าขนาดพื้นที่ใช้สอยกว่า 40,000 ตรม. เพื่อเป็นจุดกระจายสินค้าแบบครบวงจร มีการจัดจำหน่ายสินค้าทั้งปลีกและส่ง เพื่อตอบสนองความต้องกาของลูกค้าทุกประเภท

  • icon

    บริษัท โอเชี่ยนไพพ์ จำกัด

    ซื้อ-ขาย เหล็กม้วน และ ผลิตเหล็กรูปพรรณรีดเย็น ประเภทเหล็กตัวซี เหล็กท่อกลม ท่อเหลี่ยม เหล็กเฟอนิเจอร์ และเหล็กแผ่น โดยมีกำลังการผลิตรวม 250,000 ตันต่อปี

ความเป็นมาของเรา

timeline_pre_loader

ปี พ.ศ. 2523

เริ่มต้นประกอบกิจการค้าเหล็กและวัสดุก่อสร้าง โดยเริ่มเป็นที่รู้จักในนามของ “หจก.ทรัพย์เจริญวัสดุก่อสร้าง”

ปี พ.ศ. 2533

ขยายกิจการโดยเปิดโรงงานแห่งแรกเพื่อผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนประเภทเหล็กฉากภายใต้ชื่อ “บริษัท เหล็กทรัพย์สยาม จำกัด”

ปี พ.ศ. 2535

บริษัท เหล็กทรัพย์สยาม จำกัด ได้ขยายสายการผลิตเหล็กเส้นก่อสร้าง และมีการนำอักษรย่อ “บลทส” มาวางบนสินค้า เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท จากนั้นต่อมาได้มีการเปลี่ยนตัวย่อเป็น “ZUBB”

ปี พ.ศ. 2538

ขยายการผลิตโดยเปิดโรงงานผลิตเหล็กรูปพรรณประเภทเหล็กฉากขนาดใหญ่ เหล็กรางน้ำ และเหล็กไอบีม ภายใต้ชื่อ “บริษัท เหล็กทรัพย์สมุทร จำกัด”

ปี พ.ศ. 2543

ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อทำการตลาดต่างจังหวัด โดยเปิด “บริษัท เหล็กทรัพย์พาณิชย์ จำกัด”

ปี พ.ศ. 2549

ต่อมาทางบริษัทได้มีการเปิดสายการผลิตใหม่โดยเปิดโรงงานสำหรับผลิตเหล็กรูปพรรณรีดเย็นประเภทตัวซี ท่อดำ เหล็กท่อเหลี่ยม เหล็กท่อแบน เหล็กแผ่น และเหล็กม้วนดำ ภายใต้ชื่อ “บริษัท โอเชี่ยนไพพ์ จำกัด”

ปี พ.ศ. 2550

เริ่มก่อสร้างที่ทำการแห่งใหม่ของ “บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จำกัด” เพื่อเป็นศูนย์กลางโกดังสินค้าของบริษัทในเครือทั้งหมด และริเริ่มนโยบาย One Stop Service เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถจัดหาซื้อเหล็กทุกประเภทได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ในปีเดียวกัน ได้ทำการเพิ่มสายการผลิตใหม่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นสำหรับการผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนประเภทเหล็กฉาก เหล็กแบน และเหล็กก่อสร้าง

ปี พ.ศ. 2552

ทางบริษัทได้ทำการเปิดสายการผลิตใหม่ โดยเข้าซื้อกิจการโรงหลอม เพื่อผลิตเหล็กแท่งบิลเล็ท โรงรีดร้อนเหล็กลวด (Wire rod) เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย ภายใต้ชื่อ “บริษัท เอ็ม เมททอล(ประเทศไทย)จำกัด” โดยมีเครื่องหมายการค้าคือ “MMT”

ปี พ.ศ. 2558

บริษัทฯ ลงทุนด้วยเม็ดเงิน 3,000ล้านบาท  ขยายกำลังการผลิตเหล็กรูปพรรณรีดร้อนขนาดเล็ก-กลาง เพิ่มอีก 500,000 ตันต่อปี ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้ใช้ในกลุ่มเหล็กรูปพรรณรีดร้อนทั้งในและต่างประเทศ

ปี พ.ศ. 2560

บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด และบริษัท เอ็ม เมทอล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ควมรวมกิจการเพื่อเป็นผู้นำในด้านการผลิต และจัดจำหน่ายเหล็กทุกชนิดแบบครบวงจรด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดในอาเซียน