เหล็กไวด์แฟรงค์ (Wide- Flange)

เหล็กไวด์แฟรงค์ (Wide- Flange)

เหล็กไวด์แฟรงค์ (Wide- Flange) สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป และงานเชื่อม มีรูปทรงลักษณะเดียวกับ ไอบีม แต่มีขนาดบางกว่า นิยมใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป และงานเชื่อม

เหล็กไวด์แฟรงค์