เรื่องเหล็กๆที่ไม่เล็ก

สาระความรู้

เรื่องเหล็กๆ ที่ไม่เล็ก

กว่าที่เราจะได้เหล็กมาใช้งาน1เส้น ไม่ใช้เรื่องเล่นเลยทีเดียว ต้องผ่านกระบวนการจัดการ กระบวนการปรุง และกระบวนการผลิตที่เหมาะสมและถูกต้อง เพื่อให้เรามีเหล็กที่ดีและมีคุณภาพตามความต้องการของผู้ใช้จริงๆ

ทีนี้ลองมาดูที่มาของเหล็ก มีจาก2แหล่งคือ จากเหมืองแร่เหล็ก และจากการรีไซเคิลเหล็กที่ไม่ใช้แล้ว เหล็กจากเหมืองแร่ คือเหล็กที่เราต้องขุด ระเบิด ภูเขาถึงจะได้มา มีความบริสุทธิ์สูง แต่มีราคาสูงเช่นกัน เหมาะกับการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมขั้นสูง เช่นรถยนต์ สองมาจากการีไซเคิลเหล็กที่ไม่ใช้แล้ว อันนี้รักษ์โลกมากกว่าเยอะเลย นำของเก่ามาใช้ใหม่ โดยผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพเหล็กให้เป็นไปตามที่ต้องการ หลายคนอาจจะสงสัยเอาเหล็กมารีไซเคิลให้เป็นเหล็กที่บริสุทธิ์เหมือนจากเหมืองได้ไหม ตอบเลยว่าได้ครับ แต่ค่าการจัดการจะสูงขึ้นอีกเยอะ จนบางทีอาจไม่คุ้มที่จะทำ เหล็กจำพวกนี้เหมาะสมกับการนำไปใช้ทั่วไปมากกว่า เพราะคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม

เมื่อเรารู้แล้วว่าเหล็กเรามาจากที่ไหน และถูกนำมาปรุงเป็นเกรดต่างๆตามที่ต้องการแล้ว ส่วนใหญ่จะถูกเก็บในรูปของเหล็กแท่ง หรือ บิลเลต เพื่อรอแปรรูป ผ่านการรีดลดขนาดเพื่อให้ได้รูปทรงตามความต้องการต่อไป

Copyright © 2019 All rights reserved