สินค้า

เหล็กเส้นก่อสร้าง / Construction Steel

เหล็กเส้นกลม
เหล็กข้ออ้อย
เหล็กลวด (Wire Rod)
เหล็กปลอกเสา

เหล็กรูปพรรณรีดร้อน / Hot Rolled Steel

เหล็กฉาก
เหล็กรางน้ำ
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน
เหล็กแบนรีด
เหล็กเอชบีม
เหล็กไอบีม
เหล็กไวด์แฟรงค์

เหล็กรูปพรรณรีดเย็น / Cold Rolled Steel

เหล็กตัวซี
เหล็กท่อแบน
เหล็กท่อเหลี่ยม
เหล็กท่อดำ
เหล็กตัวซีกัลวาไนซ์
เหล็กท่อแบนกัลวาไนซ์
เหล็กท่อเหลี่ยมกัลวาไนซ์
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์
เหล็กแผ่น
เหล็กแผ่นลาย