สมัครงาน

บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ดังนี้

ตำแหน่งอัตราเพศอายุการศึกษาสถานที่ปฏิบัติงานเวลาปฏิบัติงานรายละเอียด
Network Engineer
1
ไม่จำกัด
22-45 ปีป.ตรี – ป.โท
สำนักงานใหญ่จ-ส 8.00 น.-17.00 นคลิก
Programmer
1
ไม่จำกัด
22-45 ปีป.ตรี – ป.โท
สำนักงานใหญ่
จ-ส 8.00 น.-17.00 นคลิก
วิศวกรไฟฟ้า
1
ชาย
25-30 ปีป.ตรีคลองมะเดื่อจ-ส 8.00 น.-17.00 นคลิก
พนักงานขาย
หลายอัตรา
ไม่จำกัด
22-45 ปีไม่จำกัดจ-ส 8.00 น.-17.00 นคลิก
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1
ไม่จำกัด
22-30 ปีป.ตรีสำนักงานใหญ่
จ-ส 8.00 น.-17.00 นคลิก
ธุรการขาย
1
ไม่จำกัด
22-30 ปีปวช – ป.ตรีสำนักงานใหญ่
จ-ส 8.00 น.-17.00 นคลิก
ธุรการสรรหา
1
หญิง
22-25 ปีปวส. – ป.ตรีสำนักงานใหญ่
จ-ส 8.00 น.-17.00 นคลิก
ช่างยนต์/ช่างซ่อมบำรุง
1
ชาย
22-45 ปีปวช-ปวส.สำนักงานใหญ่
จ-ส 8.00 น.-17.00 นคลิก

Copyright © 2019 All rights reserved