ผู้ผลิตเหล็กก่อสร้างครบวงจร ปลีก-ส่ง-ออนไลน์

cropped-ZUBB-LOGO-2020-JPG-resize.jpg

ZUBB STEEL | We are steel expert

สมัครงาน

บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ดังนี้

ตำแหน่งอัตราเพศอายุการศึกษาสถานที่ปฏิบัติงานเวลาปฏิบัติงานรายละเอียด
ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและชุมชนสัมพันธ์
1
ชาย
30 – 45 ปี
ปริญญาตรี -ปริญญาโทสำนักงานใหญ่จ-ส 8.00 น.-17.00 นคลิก
ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและแผนงานบุคคล
1
ไม่จำกัด
35 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี -ปริญญาโทสำนักงานใหญ่จ-ส 8.00 น.-17.00 นคลิก
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1
ไม่จำกัด
40 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี -ปริญญาโทสำนักงานใหญ่จ-ส 8.00 น.-17.00 นคลิก
ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
1
ไม่จำกัด
35 – 45 ปี
ปริญญาตรี -ปริญญาโทสำนักงานใหญ่จ-ส 8.00 น.-17.00 นคลิก
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (โปรแกรมเมอร์)
1
ไม่จำกัด
25 ปีขึ้นไปปริญญาตรี สำนักงานใหญ่จ-ส 8.00 น.-17.00 นคลิก
IT Help Desk
1
ไม่จำกัด
25 ปีขึ้นไปปริญญาตรี สำนักงานใหญ่จ-ส 8.00 น.-17.00 นคลิก
BI Developer
1
ไม่จำกัด
25 ปีขึ้นไปปริญญาตรี สำนักงานใหญ่จ-ส 8.00 น.-17.00 นคลิก
System Analyst
1
ไม่จำกัด
25 ปีขึ้นไปปริญญาตรี สำนักงานใหญ่จ-ส 8.00 น.-17.00 นคลิก
เจ้าหน้าที่การตลาด
1
ไม่จำกัด
25 ปีขึ้นไปปริญญาตรี
สำนักงานใหญ่จ-ส 8.00 น.-17.00 นคลิก
เจ้าหน้าที่ขาย
หลายอัตรา
ไม่จำกัด
23 ปีขึ้นไปปวส. – ปริญญาตรีสำนักงานใหญ่จ-ส 8.00 น.-17.00 นคลิก
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (รับเฉพาะคนพิการ)
1
ชาย
25 -35 ปีปวส. – ปริญญาตรีสำนักงานใหญ่จ-ส 7.00 น.-18.00 นคลิก
พนักงานบริการ
1า
ชาย
20 ปีขึ้นไปม.3 ขึ้นไปสำนักงานใหญ่จ-ส 7.00 น.-18.00 นคลิก
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)
1
ไม่จำกัด
25 – 35 ปีปริญญาตรีซอยวัดแครายจ-ส 7.00 น.-18.00 นคลิก
วิศวกรเครื่องกล
1
ชาย
25 ปีขึ้นไปปริญญาตรีซอยวัดแครายจ-ส 7.00 น.-18.00 นคลิก

ผู้สนใจสมัครงานกับทาง เหล็กทรัพย์ สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ => สมัครงานออนไลน์ <=