Tag: Channel Bar

  • เหล็กรางน้ำ

    เหล็กรางน้ำ

    ชื่อเรียกอื่นๆ : รางหล่อ,รางหนา,รางซี ลักษณะ : เหล็กผิวเรียบมีลักษณะ หน้าตัดเป็นรูปตัวยู (U) โดยมีขนาดขาทั้งสองข้างยาวเท่ากัน หน้าตัดมีความเรียบ ความหนาและขนาดจะต้องเท่ากันตลอดทั้งเส้น   การใช้งาน : ทำโครงสร้างโครงหลังคา หรืองานโครงสร้างขนาดใหญ่ เพราะสามารถรับน้ำหนักได้ดี เช่น สะพาน, เสาตอม่อ, โครงสร้างรถยนต์

    Know More