Tag: เหล็กเส้นกลม

  • เหล็กเส้นกลม

    เหล็กเส้นกลม

    ชื่อเรียกอื่นๆ : เหล็กกลม, เหล็กกลมตัน, เส้น, หุน ลักษณะ : มีลักษณะเป็นเส้นกลม ผิวเรียบ มีทั้งแบบตรง(RBM) และแบบพับ(RBF)  มีชั้นคุณภาพเดียวคือ SR24 การใช้งาน : เหล็กเส้นกลมใช้งานก่อสร้างที่รับแรงไม่มาก นิยมใช้ทำปอกเสา ปอกคาน หรืองานกลึงหัวน๊อตต่างๆ ไม่นิยมสำหรับงานยึดเกาะเช่นปูน เพราะเหล็กมีผิวเรียบ

    Know More