เหล็กท่อเหลี่ยม (Square Tube)

เหล็กท่อเหลี่ยม (Square Tube)

เหล็กท่อเหลี่ยม/แป็ปเหลี่ยม (สำหรับงานโครงสร้างต่างๆ เช่น เสา คาน นั่งร้าน และ โครงหลังคา) มีลักษณะเป็น ท่อเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานทั่วไป ทดแทนการใช้ไม้ คอนกรีตและเหล็กรูปพรรณชนิดอื่นๆ เนื่องด้วย คุณสมบัติที่แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา

ตารางขนาดเหล็กท่อเหลี่ยม (Square Tube)

Side LengthThicknessCalculate Weight
D x BTW
in.mm.mm.kg./m.
1x125x2521.36
2.31.53
2.61.65
3.21.91
11/4x11/432x322.32.04
3.22.69
11/2x11/238x382.32.47
3.23.29
2x250x501.62.38
22.91
2.33.34
3.24.5
3.64.9
45.35
56.39
3x375x752.35.14
3.27.01
48.59
4.59.55
4x4100x1002.36.95
3.29.52
411.7
4.513.1
617
5x5125x1253.212
4.516.6
518.3
621.7
6x6150x1504.520.1
522.3
626.4
6.327.4