เหล็กฉาก

ชื่อเรียกอื่นๆ ฉาก, เหล็กมุม

ลักษณะ เหล็กผิวเรียบ มีลักษณะปีกทั้งสองด้านตั้งฉากกัน ทำมุม 90°

การใช้งาน เสาโครงสร้าง, โครงเบาะรถโดยสาร,ฐานประตูล้อเลื่อน สะพาน โกดัง ชั้นวาง เสาเคเบิล เสาไฟฟ้า