เหล็กลวด

ชื่อเรียกอื่นๆ ลวดเหล็กคาร์บอนต่ำ

ลักษณะ เหล็กกลมผิวเรียบ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 มม. ถึง 12 มม. ชั้นของคุณภาพ SWRM 6, 8, 10, 15, 20 และ 22

การใช้งาน ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตตะแกรงลวดเหล็ก ลวดอาบสังกะสี ลวดเหล็กอ่อน ลวดทำตะปู เป็นต้น หรือนำขนาด 6 มม.และ 9 มม. มาดึงตรงใช้แทนเหล็กเส้นกลม และใช้ทำปลอกเสา