เหล็กปลอกเสา

ชื่อเรียกอื่นๆ : ปลอกคาน ลักษณะ : มีลักษณะเป็นเส้นกลมผิวเรียบ สำหรับงานก่อสร้างเสริมคอนกรีต สามารถทำเป็นรูปทรงตามที่ลูกค้าต้องการได้ เช่น สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม การใช้งาน : ใช้เสริมอยู่ภายในเสาหรือคานในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

เหล็กไวด์แฟรงค์

ชื่อเรียกอื่นๆ : ตัวเฮช, เหล็กเสา, เหล็กปีก, เสาบีม ลักษณะ : มีรูปทรงลักษณะเดียวกับ ไอบีม แต่มีขนาดบางกว่า การใช้งาน : สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป และงานเชื่อม มีรูปทรงลักษณะเดียวกับ ไอบีม แต่มีขนาดบางกว่า นิยมใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป และงานเชื่อม

เหล็กเอชบีม

ชื่อเรียกอื่นๆ : ตัวเฮช, เหล็กเสา, เหล็กปีก, เสาบีม ลักษณะ : มีลักษณะหน้าตัดเป็นรูปตัวเอช (H) ขนาดความสูง และความกว้างแต่ละด้านเท่ากัน มีปีกกว้าง การใช้งาน : เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง งานโครงสร้างขนาดใหญ่ สำหรับใช้ทำเสา คาน โครงหลังคา อาคาร โรงงาน บ้านพักอาศัย หรืองานโครงการขนาดใหญ่

เหล็กไอบีม

ชื่อเรียกอื่นๆ : ตัวไอ, เสาบีม, เหล็กปีกไอ ลักษณะ : มีหน้าตัดเป็นรูปตัวไอ (I) การใช้งาน : เป็นเหล็กโครงสร้างประเภทที่รับแรงอัดในการก่อสร้าง นิยมใช้ทำเสา คาน และรางเครน ที่ต้องการรับน้ำหนักมาก

เหล็กแบนรีด

ชื่อเรียกอื่นๆ : เหล็กพืด, แบน, เส้นแบน ลักษณะ : เหล็กผิวเรียบ ทรงแบน เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว การใช้งาน : ใช้ทำงานเชื่อม งานเหล็กดัด หรือทำแหนบรถยนต์ สามารถทนแรงยืดพับได้ดี

เหล็กสี่เหลี่ยมตัน

ชื่อเรียกอื่นๆ : – ลักษณะ : เหล็กผิวเรียบ ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน การใช้งาน : ใช้ทำเหล็กดัดหน้าต่าง, เหล็กดัดกันขโมย, รั้ว, ระเบียงกันตก

เหล็กรางน้ำ

ชื่อเรียกอื่นๆ : รางหล่อ,รางหนา,รางซี ลักษณะ : เหล็กผิวเรียบมีลักษณะ หน้าตัดเป็นรูปตัวยู (U) การใช้งาน : ทำโครงสร้างโครงหลังคา หรืองานโครงสร้างขนาดใหญ่ เพราะสามารถรับน้ำหนักได้ดี เช่น สะพาน, เสาตอม่อ, โครงสร้างรถยนต์  

เหล็กลวด

ชื่อเรียกอื่นๆ : ลวดเหล็กคาร์บอนต่ำ ลักษณะ : เหล็กกลมผิวเรียบ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 มม. ถึง 12 มม. ชั้นของคุณภาพ SWRM 6, 8, 10, 15, 20 และ 22 การใช้งาน : ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตตะแกรงลวดเหล็ก ลวดอาบสังกะสี ลวดเหล็กอ่อน ลวดทำตะปู เป็นต้น หรือนำขนาด 6 มม.และ 9 มม. มาดึงตรงใช้แทนเหล็กเส้นกลม และใช้ทำปลอกเสา