Author: admin

 • เหล็กแบนรีด

  เหล็กแบนรีด

  ชื่อเรียกอื่นๆ :เหล็กพืด, แบน, เส้นแบน ลักษณะ : เหล็กผิวเรียบ ทรงแบน เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว การใช้งาน : ใช้ทำงานเชื่อม งานเหล็กดัด หรือทำแหนบรถยนต์ สามารถทนแรงยืดพับได้ดี

  Know More

 • เหล็กสี่เหลี่ยมตัน

  เหล็กสี่เหลี่ยมตัน

  ชื่อเรียกอื่นๆ : – ลักษณะ : เหล็กผิวเรียบ ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน การใช้งาน : ใช้ทำเหล็กดัดหน้าต่าง, เหล็กดัดกันขโมย, รั้ว, ระเบียงกันตก

  Know More

 • เหล็กรางน้ำ

  เหล็กรางน้ำ

  ชื่อเรียกอื่นๆ : รางหล่อ,รางหนา,รางซี ลักษณะ : เหล็กผิวเรียบมีลักษณะ หน้าตัดเป็นรูปตัวยู (U) โดยมีขนาดขาทั้งสองข้างยาวเท่ากัน หน้าตัดมีความเรียบ ความหนาและขนาดจะต้องเท่ากันตลอดทั้งเส้น   การใช้งาน : ทำโครงสร้างโครงหลังคา หรืองานโครงสร้างขนาดใหญ่ เพราะสามารถรับน้ำหนักได้ดี เช่น สะพาน, เสาตอม่อ, โครงสร้างรถยนต์

  Know More

 • เหล็กฉาก

  เหล็กฉาก

  ชื่อเรียกอื่นๆ : ฉาก, เหล็กมุม ลักษณะ : เหล็กผิวเรียบ มีลักษณะปีกทั้งสองด้านตั้งฉากกัน ทำมุม 90° การใช้งาน : เสาโครงสร้าง, โครงเบาะรถโดยสาร,ฐานประตูล้อเลื่อน สะพาน โกดัง ชั้นวาง เสาเคเบิล เสาไฟฟ้า

  Know More

 • เหล็กปลอกเสา

  เหล็กปลอกเสา

  ชื่อเรียกอื่นๆ : ปลอกคาน ลักษณะ :มีลักษณะเป็นเส้นกลมผิวเรียบ สำหรับงานก่อสร้างเสริมคอนกรีต สามารถทำเป็นรูปทรงตามที่ลูกค้าต้องการได้ เช่น สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม การใช้งาน :ใช้เสริมอยู่ภายในเสาหรือคานในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

  Know More

 • เหล็กลวด

  เหล็กลวด

  ชื่อเรียกอื่นๆ : ลวดเหล็กคาร์บอนต่ำ ลักษณะ : เหล็กกลมผิวเรียบ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 มม. ถึง 12 มม. ชั้นของคุณภาพ SWRM 6, 8, 10, 15, 20 […]

  Know More

 • เหล็กข้ออ้อย

  เหล็กข้ออ้อย

  ชื่อเรียกอื่นๆ : เหล็กอ้อย, เหล็กบั้ง, เหล็กข้อ, เหล็กปล้องอ้อย ลักษณะ : มีลักษณะเป็นเส้นกลมที่มีบั้ง มีแบบตรง(DBM) และแบบพับ(DBF) มีชั้นคุณภาพ SD30, SD40, SD50 การใช้งาน : เหล็กข้ออ้อยใช้ในงานก่อสร้างที่ต้องรับน้ำหนักมาก งานเสริมคอนกรีต ใช้ในงานโครงสร้างหลักประเภท เสา, […]

  Know More

 • เหล็กเส้นกลม

  เหล็กเส้นกลม

  ชื่อเรียกอื่นๆ : เหล็กกลม, เหล็กกลมตัน, เส้น, หุน ลักษณะ : มีลักษณะเป็นเส้นกลม ผิวเรียบ มีทั้งแบบตรง(RBM) และแบบพับ(RBF)  มีชั้นคุณภาพเดียวคือ SR24 การใช้งาน : เหล็กเส้นกลมใช้งานก่อสร้างที่รับแรงไม่มาก นิยมใช้ทำปอกเสา ปอกคาน หรืองานกลึงหัวน๊อตต่างๆ ไม่นิยมสำหรับงานยึดเกาะเช่นปูน เพราะเหล็กมีผิวเรียบ

  Know More