วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้ผลิตเหล็กของคนไทย เพื่อคนไทย ที่ได้มาตราฐาน

ดูแลพนักงานเหมือนครอบครัว สร้างบริษัทด้วยธรรมาภิบาล

ข้อมูลบริษัท

                   บริษัทในเครือเหล็กทรัพย์ จำกัด เป็นผู้ผลิตเหล็กครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ  โดยปัจจุบันมีกำลังการผลิตรวมกันมากกว่า  1,200,000 ตันต่อปี มีสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “ZUBB” “MMT”  และ “OCP”  มากถึง 18 ชนิด  ทั้งเหล็กรูปพรรณรีดร้อน เหล็กเส้นก่อสร้าง และเหล็กรูปพรรณรีดเย็น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกประเภท บริษัทฯมีทีมจัดจำหน่ายทั้งขายปลีก สำหรับลูกค้าในพื้นที่ และขายส่งสำหรับกระจายสินค้าไปทั้งในและต่างประเทศ ทางบริษัทฯได้จัดสร้างคลังสินค้าขนาดใหญ่มีเนื้อที่ใช้สอยกว่า 40,000 ตรม. ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 30 ไร่ บนถนนพุทธสาคร อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อประโยชน์ในการจัดการผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทเพื่อการขนส่งที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขต กรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงการกระจายสินค้าไปสู่ภูมิภาคและ ต่างประเทศ

 • icon

  บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จำกัด

  ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต จัดจำหน่ายและกระจายสินค้าเหล็กเส้นก่อสร้างและเหล็กรูปพรรณ รีดร้อน มีกำลังการผลิตรวมกว่า 300,000 ตันต่อปีมีคลังสินค้าขนาดพื้นที่ใช้สอยกว่า40,000 ตรม. เพื่อเป็นจุดกระจายสินค้าแบบครบวงจร มีการจัดจำหน่ายสินค้าทั้งปลีกและส่ง เพื่อตอบสนองความต้องกาของลูกค้าทุกประเภท

 • icon

  บริษัท เอ็ม เมททอล (ประเทศไทย) จำกัด

  ประกอบธุรกิจเหล็กต้นน้ำ ตั้งแต่การรีไซเคิลเศษเหล็ก เพื่อนำกลับมาหลอมเป็นเหล็กแท่ง และนำมาผลิตเป็นสินค้าเหล็กรูปพรรณรีดร้อนทุกประเภท มีกำลังการผลิตเหล็กแท่งรวม 400,000 ตันต่อปี แล้วมีกำลังการผลิตเหล็กเส้นก่อสร้าง เหล็กลวด และเหล็กรูปพรรณรวม 750,000 ตันต่อปี

 • icon

  บริษัท โอเชี่ยนไพพ์ จำกัด

  ซื้อ-ขาย เหล็กม้วน และ ผลิตเหล็กรูปพรรณรีดเย็น ประเภทเหล็กตัวซี เหล็กท่อกลม ท่อเหลี่ยม เหล็กเฟอนิเจอร์ และเหล็กแผ่น โดยมีกำลังการผลิตรวม 250,000 ตันต่อปี

ความเป็นมาของเรา

timeline_pre_loader

ปี พ.ศ. 2523

เริ่มต้นประกอบกิจการค้าเหล็กและวัสดุก่อสร้าง โดยเริ่มเป็นที่รู้จักในนามของ “หจก.ทรัพย์เจริญวัสดุก่อสร้าง”

ปี พ.ศ. 2533

ขยายกิจการโดยเปิดโรงงานแห่งแรกเพื่อผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนประเภทเหล็กฉากภายใต้ชื่อ “บริษัท เหล็กทรัพย์สยาม จำกัด”

ปี พ.ศ. 2535

บริษัท เหล็กทรัพย์สยาม จำกัด ได้ขยายสายการผลิตเหล็กเส้นก่อสร้าง และมีการนำอักษรย่อ “บลทส” มาวางบนสินค้า เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท จากนั้นต่อมาได้มีการเปลี่ยนตัวย่อเป็น “ZUBB”

ปี พ.ศ. 2538

ขยายการผลิตโดยเปิดโรงงานผลิตเหล็กรูปพรรณประเภทเหล็กฉากขนาดใหญ่ เหล็กรางน้ำ และเหล็กไอบีม ภายใต้ชื่อ “บริษัท เหล็กทรัพย์สมุทร จำกัด”

ปี พ.ศ. 2543

ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อทำการตลาดต่างจังหวัด โดยเปิด “บริษัท เหล็กทรัพย์พาณิชย์ จำกัด”

ปี พ.ศ. 2549

ต่อมาทางบริษัทได้มีการเปิดสายการผลิตใหม่โดยเปิดโรงงานสำหรับผลิตเหล็กรูปพรรณรีดเย็นประเภทตัวซี ท่อดำ เหล็กท่อเหลี่ยม เหล็กท่อแบน เหล็กแผ่น และเหล็กม้วนดำ ภายใต้ชื่อ “บริษัท โอเชี่ยนไพพ์ จำกัด”

ปี พ.ศ. 2550

เริ่มก่อสร้างที่ทำการแห่งใหม่ของ “บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จำกัด” เพื่อเป็นศูนย์กลางโกดังสินค้าของบริษัทในเครือทั้งหมด และริเริ่มนโยบาย One Stop Service เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถจัดหาซื้อเหล็กทุกประเภทได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ในปีเดียวกัน ได้ทำการเพิ่มสายการผลิตใหม่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นสำหรับการผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนประเภทเหล็กฉาก เหล็กแบน และเหล็กก่อสร้าง

ปี พ.ศ. 2552

ทางบริษัทได้ทำการเปิดสายการผลิตใหม่ โดยเข้าซื้อกิจการโรงหลอม เพื่อผลิตเหล็กแท่งบิลเล็ท โรงรีดร้อนเหล็กลวด (Wire rod)

เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย ภายใต้ชื่อ “บริษัท เอ็ม เมททอล(ประเทศไทย)จำกัด” โดยมีเครื่องหมายการค้าคือ “MMT”

ปี พ.ศ. 2558

บริษัทฯ ลงทุนด้วยเม็ดเงิน 3,000ล้านบาท  ขยายกำลังการผลิตเหล็กรูปพรรณรีดร้อนขนาดเล็ก-กลาง เพิ่มอีก 500,000 ตันต่อปี ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้ใช้ในกลุ่มเหล็กรูปพรรณรีดร้อนทั้งในและต่างประเทศ