ชื่อเรียกอื่นๆ : ตัวเฮช, เหล็กเสา, เหล็กปีก, เสาบีม

ลักษณะ : มีรูปทรงลักษณะเดียวกับ ไอบีม แต่มีขนาดบางกว่า

การใช้งาน : สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป และงานเชื่อม มีรูปทรงลักษณะเดียวกับ ไอบีม แต่มีขนาดบางกว่า นิยมใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป และงานเชื่อม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *