ชื่อเรียกอื่นๆ : ปลอกคาน

ลักษณะ : มีลักษณะเป็นเส้นกลมผิวเรียบ สำหรับงานก่อสร้างเสริมคอนกรีต สามารถทำเป็นรูปทรงตามที่ลูกค้าต้องการได้ เช่น สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม

การใช้งาน : ใช้เสริมอยู่ภายในเสาหรือคานในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *