ชื่อเรียกอื่นๆ : กล่องแบน GI, ท่อแบน GI

ลักษณะ : มีลักษณะเป็น ท่อเหล็กหน้าตัด สี่เหลี่ยมผืนผ้า  
ผลิตมาจากเหล็กม้วน GI 

การใช้งาน : ใช้สำหรับงานโครงสร้างที่รองรับน้ำหนักไม่มากนัก ใช้งานโครงสร้างที่อยู่ภายนอกบ้าน ส่วนกลางแจ้ง หรือในบริเวณที่ต้องเจอกับความชื้น เช่น โครงสร้างหลังคา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *