ชื่อเรียกอื่นๆ : แป็บโปร่ง, กล่อง, เหล็กกล่อง, เหล็กหลอดเหลี่ยม

ลักษณะ : มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัสตุรัส ผิวเรียบ แบบกลวง มีมุมฉากที่เรียบคม ได้มุมฉาก 90 องศา

การใช้งาน : ใช้สำหรับงานโครงสร้างที่รองรับน้ำหนักไม่มากนัก เช่น งานแปหลังคา ทำสะพาน งานเสา ทำนั่งร้าน หรือนำไปประยุกต์ใช้ในงานทั่วไป ทดแทนการใช้ไม้ คอนกรีต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *