ชื่อเรียกอื่นๆ : แปหลังคา, แปซี, โครงตัวซี

ลักษณะ : มีลักษณะหน้าตัดเป็นรูปตัวซี

การใช้งาน : เหมาะสำหรับงานโครงสร้างทั่วไปที่รับน้ำหนักไม่มากนัก นิยมใช้ทำเหล็กโครงหลังคา แปหลังคา และเสาค้ำยัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *