เหล็กตัวซี (Light Lip Channel)

เหล็กตัวซี (Light Lip Channel)

เหล็กตัวซี (สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป การทำโครงหลังคา แปต่างๆ) มีหน้าตัดเป็นรูปตัวซี เป็นเหล็กรูปพรรณ ขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป การทำโครงหลังคา แปต่างๆ)

Light Lip Channel used in the residential roof structure. Or other structures. C is the material used to produce iron, steel, zinc coated (Galvanized Steel) high quality and durable materials resistant to corrosion than normal steel. No need to paint. Steel or coated in any way.

ตารางขนาดเหล็กตัวซี (Light Lip Channel)

Dimensions mm.Weight kg./m.
H x A x Ct
250x75x254.514.9
200x75x254.513.1
411.7
3.29.52
200x75x204.512.7
411.4
3.29.27
150x75x254.511.3
410.2
3.28.27
150x75x204.511
49.85
3.28.01
150x65x2049.22
3.27.51
2.35.5
125x50x204.58.32
47.5
3.26.13
2.34.51
100x50x204.57.43
46.71
3.25.5
2.84.87
2.34.06
23.56
1.62.88
75x45x152.33.25
22.86
1.62.32