ชื่อเรียกอื่นๆ : ฉาก, เหล็กมุม

ลักษณะ : เหล็กผิวเรียบ มีลักษณะปีกทั้งสองด้าน
ตั้งฉากกัน ทำมุม 90°

การใช้งาน : เสาโครงสร้าง, โครงเบาะรถโดยสาร,
ฐานประตูล้อเลื่อน ฯลฯ